نویسنده = رضا حسین آبادی
بررسی نگرش پرسنل پرستاری نسبت به موانع افشای خطاهای پزشکی به بیماران در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دوره 7، 24-25، اسفند 1390، صفحه 55-63

شورانگیز بیرانوند؛ فاطمه ولی زاده؛ سیده فاطمه قاسمی؛ رضا حسین آبادی؛ مهدی صفری


بررسی اپیدمیولوژی اجسام خارجی در راه هوایی و گوارشی کودکان و بزرگسالان مراجعه کننده به بیمارستان کامکار قم 1378-1386

دوره 6، 18-19، مهر 1389، صفحه 57-89

رضا حسین آبادی؛ حشمت اله حیدری؛ محمد غلامی؛ مهدی آقاجانی؛ اکرم تارودیان