نویسنده = فرزاد ابراهیم زاده
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دوره 6، 18-19، مهر 1389، صفحه 35-45

مسعود فرهادی نیا؛ پرستو کردستانی مقدم؛ فرزاد ابراهیم زاده؛ سیمین رضایی


بررسی دیدگاه‌های اعضا هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد فرم ارزیابی کیفیت تدریس نظری اساتید (فرم الف)

دوره 3، 8-9، تیر 1386، صفحه 31-39

شهین رئوفی؛ علی شیخیان؛ فرزاد ابراهیم زاده؛ محمد جواد طراحی؛ پروانه احمدی