نویسنده = شورانگیز بیرانوند
بررسی نگرش پرسنل پرستاری نسبت به موانع افشای خطاهای پزشکی به بیماران در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دوره 7، 24-25، اسفند 1390، صفحه 55-63

شورانگیز بیرانوند؛ فاطمه ولی زاده؛ سیده فاطمه قاسمی؛ رضا حسین آبادی؛ مهدی صفری


مقایسه ی مدت اسکراب دست بر رشد میکروارگانیسم ها

دوره 4، 11-10، مهر 1387، صفحه 63-68

شورانگیز بیرانوند؛ پریوش حاجی امیری؛ محمود محمودی