نویسنده = پریسا شینی جابری
بررسی میزان اضطراب در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونری

دوره 7، 24-25، اسفند 1390، صفحه 15-22

پریسا شینی جابری؛ سمیرا بیرانوند؛ شهرام براز؛ شهلا اسدی


آموزش به بیمار از نقطه نظر پرستاری ؛ مهمترین موانع اجرایی

دوره 6، 18-19، مهر 1389، صفحه 27-34

سمیرا بیرانوند؛ پریسا شینی جابری؛ مرضیه اسدی ذاکر