کلیدواژه‌ها = کودکان
آگاهی و عملکرد پرستاران در اداره غیر دارویی درد در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز

دوره 7، 22-23، مهر 1390، صفحه 5-12

پروین محبی؛ لیلا رستگاری؛ الهام جعفری؛ پدیده ملک پور


بررسی اپیدمیولوژی اجسام خارجی در راه هوایی و گوارشی کودکان و بزرگسالان مراجعه کننده به بیمارستان کامکار قم 1378-1386

دوره 6، 18-19، مهر 1389، صفحه 57-89

رضا حسین آبادی؛ حشمت اله حیدری؛ محمد غلامی؛ مهدی آقاجانی؛ اکرم تارودیان


تأثیرآموزش مراحل مختلف رشدوتکامل بر اطلاعات مربیان واحدهای شبه خانواده

دوره 3، 6-7، تیر 1386، صفحه 44-48

کبری کرمی؛ فتانه منیریان؛ منیره باباشاهی


تاثیر تماشای تلویزیون بر رفتارهای بهداشتی کودکان

دوره 1، شماره 1، بهمن 1384، صفحه 21-27

شهلا پیامنی؛ اکبر پیامنی