کلیدواژه‌ها = بارداری
بررسی مقایسه‌ای عملکرد جنسی زنان در دوره‌های قبل از بارداری، بارداری و شیردهی

دوره 9، 30-31، مهر 1395، صفحه 47-56

طیبه یگانه؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ سکینه مرادی؛ کبری کریمپور؛ ملیحه کاظمی مجرد


ارتباط افسردگی دوران بارداری با حمایت اجتماعی و حوادث ناگوار زندگی

دوره 4، 11-10، مهر 1387، صفحه 19-27

فاطمه بازرگانی پور؛ می نور لمیعیان؛ عبدالوهاب تقوی


بررسی تاثیر شیر خشت بر یبوست دوران بارداری

دوره 1، شماره 1، بهمن 1384، صفحه 5-9

فرحناز چنگاوی؛ بهرام دلفان؛ سهیلا اکبری؛ فاطمه جنانی