کلیدواژه‌ها = آموزش به بیمار
آموزش به بیمار از نقطه نظر پرستاری ؛ مهمترین موانع اجرایی

دوره 6، 18-19، مهر 1389، صفحه 27-34

سمیرا بیرانوند؛ پریسا شینی جابری؛ مرضیه اسدی ذاکر


بررسی تاثیر آموزش به همراه بیمار در پیشگیری از عوارض بیحرکتی

دوره 3، 6-7، تیر 1386، صفحه 56-63

سیده فاطمه قاسمی؛ فاطمه ولی زاده؛ شیرین حسنوند