کلیدواژه‌ها = پرستاران
بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر مسئولیت‌پذیری پرستاران

دوره 12، 42-43، مهر 1398، صفحه 21-29

لیلا نوری؛ یوسف دهقانی؛ علی پولادی ریشهری


بررسی فراوانی افسردگی و عوامل موثر بر آن در پرستاران بیمارستان‌های شهر خرم آباد در سال 1395

دوره 10، 34-35، مهر 1396، صفحه 27-38

مرتضی سقرجوقی فراهانی؛ بابک خدادادی؛ سحر دالوند


آگاهی و عملکرد پرستاران در اداره غیر دارویی درد در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز

دوره 7، 22-23، مهر 1390، صفحه 5-12

پروین محبی؛ لیلا رستگاری؛ الهام جعفری؛ پدیده ملک پور


بررسی تأثیر آموزش بر میزان اطلاعات دارویی پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان افضلی پور کرمان

دوره 6، 20-21، اسفند 1389، صفحه 47-53

محمد حیدری؛ زهرا رویانی؛ سکینه سبزواری؛ منصوره قدوسی


آموزش به بیمار از نقطه نظر پرستاری ؛ مهمترین موانع اجرایی

دوره 6، 18-19، مهر 1389، صفحه 27-34

سمیرا بیرانوند؛ پریسا شینی جابری؛ مرضیه اسدی ذاکر


بررسی سطح استرس شغلی در پرستاران شاغل در بخش های CCU

دوره 3، 8-9، تیر 1386، صفحه 23-29

پرند پورقانع؛ ساره جفاکش؛ آزاده شهبازی