دوره و شماره: دوره 5، 16-17، اسفند 1389 (مجله با عنوان افلاک منتشر شده است) 
دانش پرستاران بخش مراقبت های ویژه در رابطه با زخم فشاری در شهرهای زاهدان و کرمان

صفحه 5-13

حسن عسکری؛ حسین رفیعی؛ فرشته آیین؛ صدیقه ایران منش؛ مجتبی جعفری؛ اسرا ناصحی


بررسی تاثیرآموزش شیوه زندگی بر آگاهی بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار

صفحه 23-29

مریم مدی نشاط؛ شیرین حجازی؛ زهرا مشتاق عشق؛ محمد فشارکی


بررسی میزان رضایت‎مندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان از غذاهای سرو شده در رستوران مرکزی دانشگاه

صفحه 55-63

پریسا طه؛ قدرت اله روشنایی؛ محمد امین فقیه؛ فرامرز عظیمی؛ مهدی صفری؛ عبدالرحیم یوسف زاده