خواص دارویی روناس و کاربرد آن در طب مکمل

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسنده

کارشناس پژوهشی مرکز پژوهشهای توکسیکولوژی بالینی،دانشکده داروسازی وعلوم داروئی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه و هدف: روناس گیاهی است گرم و خشک که بیشترین کاربرد آن در رنگرزی است و خواص درمانی زیادی نیز دارد. هدف از این مطالعه بررسی خواص درمانی روناس و همچنین عوارض جانبی آن است.
 مواد و روش ها: بررسی ها با استفاده از مدلاین،کتاب ها، مقالات و جستجو درسایتهای pubmed، Iran medex،Scopus Elsevier  و سایت های فارسی در زمینه گیاهان دارویی و ... با استفاده از کلمات کلیدی ذکرشده درکلید واژه ها و جستجو به     حالت های مختلف بخصوص در ده سال اخیر انجام گرفت. حدود 68 مقاله مختلف در جستجوی سایت ها بدست آمد که 33 تا  از آنها با توجه به موضوع استفاده شدند.
 یافته ها: طبق اطلاعات بدست آمده خواص دارویی روناس شامل افزایش ترشح شیر در مادران شیرده، بازکننده گرفتگی ها، ادرارآور و قاعده آور، پایین آورنده اوره خون، رفع کننده درد سیاتیک، تسریع کننده جوش خوردن استخوان، برطرف کننده خارش پوست، رفع بیماریهای پوستی و از بین برنده تورم و درمان سنگ کلیه و سنگ مثانه می باشد. از طرفی اثر سرطان زایی روناس به ویژه بر کبد و کلیه اثبات گردیده است و علاوه بر اثر سرطانزایی، روناس ترشح ادرار را زیاد و فشار آن را بالا می‌برد.
 نتیجه گیری: روناس از نظردارویی اهمیت زیادی دارد، اما عوارض جانبی نیز دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می شود تحقیقات بالینی گسترده ای درخصوص خواص دارویی روناس انجام گیرد تا موارد استفاده این گیاه در زمینه درمان مشخص و حدود میزان مصرف آن با توجه به عوارض جانبی گیاه تعیین گردد.   

کلیدواژه‌ها