مقایسه اثربخشی فرآورده گیاهی و کلوتریمازول بر درمان زنان مبتلا به واژنیت کاندیدیایی: مرور سیستماتیک کارآزمایی‌های کنترل‌دار تصادفی شده موازی

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، ایران

2 دکترای تخصصی بهداشت باروری، استاد گروه بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، ایران

3 کارشناس ارشد مامایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ایران

4 کارشناس ارشد کتابداری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران

چکیده

مقدمه:واژینیت کاندیدایی یکی از شایعترین مشکلات ژینکولوژی محسوب می‌شود که علاوه بر مشکلات بالینی و جسمی، سبب ایجاد صدمات روحی-روانی به ویژه در موارد مزمن، درمان نشده و راجعه می‌شود.
 
هدف تحقیق: این مطالعه مروری نظام­مند با هدف مقایسه اثربخشی گیاهان دارویی و کلوتریمازول بر درمان زنان مبتلا به واژنیت کاندیدایی انجام شده است. این مطالعه در نظر دارد تا با مرور کارآزمایی­های کنترل­دار تصادفی به بررسی این موضوع بپردازد که اثربخشی فرآورده گیاهی نسبت به کلوتریمازول در درمان واژنیت کاندیدیایی چگونه است.
 
مواد و روش­ها: جهت شناسایی مداخلات، پایگاه­های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی شامل Scopus،Science direct ، Web ofscience،PubMed ، Google scholar، Medline،SID ، Irandoc،Iranmedexو Magiran  از فروردین 1398 تا اردیبهشت ماه 1398 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، جستجوی دستی در مجلات، مجموعه چکیده مقالات در کنفرانس­ها، و همایش­ها و پایان‌نامه­ها انجام شد. محدوده­ی زمانی مطالعات، بین سال­های 1384 تا پایان اردیبهشت 1398 در نظر گرفته شد. مطالعاتی انتخاب شدند که کمّی، پژوهشی اصیل و مداخله­ای بوده، مداخله جهت درمان زنان مبتلا به واژنیت کاندیدیایی با گیاهان دارویی و کلوتریمازول بخش اصلی یا یکی از اجزای اصلی آن باشد، مطالعات به زبان فارسی و انگلیسی باشند، مطالعه در داخل کشور انجام شده باشد و متن کامل مقاله در دسترس باشد. مطالعات موردی، مقالات کوتاه، مطالعات مقطعی و توصیفی تحلیلی، نامه به سردبیر و مقالات مروریِ روایتی و نظام­مند حذف شدند.
 
یافته­ها:یافته­های به دست آمده از مرور 8 کارآزمایی بالینی بر روی 734 زن مبتلا به واژنیت کاندیدایی نشان داد که درمان­های گیاهی گزینه مناسبی در درمان واژینیت کاندیدایی هستند. به طور خاص، گیاه مورد، روغن نارگیل و گل همیشه بهار دارای اثراتی بهتر و آویشن شیرازی و شوید دارای اثراتی مشابه با کلوتریمازول بودند. همچنین، گیاه مورد و سیاه دانه مکمل­هایی مناسب برای کلوتریمازول جهت درمان واژینیت کاندیدایی بوند. هرچند اثرات کلوتریمازول نسبت به عصاره سیر بهتر بود. 
 نتیجه­گیری:گیاهان دارویی می­بایست به عنوان درمانی جایگزین یا مکمل در درمان واژینیت کاندیدایی مورد توجه­ی بیشتری قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها