دوره و شماره: دوره 9، 32-33، اسفند 1395 
پرخاشگری در دختران نوجوان: تعیین نقش خلق افسرده، اختلال دیسفوریک و سندروم پیش‌ از قاعدگی

صفحه 13-27

سجاد رضائی؛ سحر رشادتی؛ فاطمه قلی پور بازکیاگوراب؛ سیدولی اله موسوی


کلونینگ ژن کد‌کننده‌ی آنزیم هیستامیناز نخود

صفحه 38-48

هادی کریم بیگی؛ فرهاد نظریان‌ فیروزآبادی؛ احمد اسماعیلی؛ مسعود علیرضایی