دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهمن 1384 (مجله با عنوان افلاک منتشر شده است) 
بررسی تاثیر شیر خشت بر یبوست دوران بارداری

صفحه 5-9

فرحناز چنگاوی؛ بهرام دلفان؛ سهیلا اکبری؛ فاطمه جنانی


بررسی علل فلج شل حاد در استان لرستان

صفحه 37-41

نادره طائی؛ فاطمه قاسمی؛ فاطمه ولیزاده؛ علی مهرزاد صفدری


نیازهای آموزشی مادران کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب

صفحه 43-48

فاطمه قاسمی؛ فاطمه ولی زاده؛ اعظم محسن زاده