دوره و شماره: دوره 4، 11-10، مهر 1387 (مجله با عنوان افلاک منتشر شده است) 
تاثیرکرم ساج بر استریای دوران بارداری

صفحه 5-10

فرزانه سلطانی پور؛ سیمین تعاونی؛ حمید حقانی؛ معصومه خیر خواه


تاثیر آموزش عادات و رژیم غذایی بر آگاهی والدین و دانش آموزان چاق دبیرستانی

صفحه 11-17

طاهره طولابی؛ فریبا امینی؛ مهناز مردانی؛ فرزانه روانشاد؛ فرشته ماهوتی؛ ندا شیخی


تاثیر آموزش نحوه صحیح نمونه گیری بر کاهش آلودگی کشت خون

صفحه 29-36

معصومه معتمدی؛ اعظم محسن زاده؛ نوشین غریبی؛ مهرنوش رامتین؛ یوسف کرم الهی


نقش هندوانه ابوجهل درکنترل و درمان دیابت ملیتوس

صفحه 37-43

مهناز مردانی؛ صادق رضا پور؛ پویان رضا پور


مقایسه ی مدت اسکراب دست بر رشد میکروارگانیسم ها

صفحه 63-68

شورانگیز بیرانوند؛ پریوش حاجی امیری؛ محمود محمودی